Hur jag arbetar

Med min vägledning försöker jag skapa de bästa förutsättningarna i varje situation. Hittar inspiration och stöd på vägen mot din framtid.

Fångar upp det inre som har gömt sig i stressen och vi har ett helande samtal.Samtalar för att skapa en helhetsbild.

Personlig vägledning som är utformad efter varje individ jag möter.

Medial kommunikation där man når in i det undermedvetna.

Analyserar framtida möjligheter och de livsvägar du har.

Hittar framtida mål.
Rensar i förvirring och skapar fokus på det som är viktigt.

Löser upp gamla knutar.

Tröst till det som är trasigt.

Bekräftar den egna tanken och intuitionen.

Kommunicerar över de fysiska gränserna, dvs analysera andras känslor och

kan även skapa en dialog med någon bortgången.

Ser in i det förflutna, antingen barndomen eller tidigare liv och belyser eventuella blockeringar som finns och vad de kan bestå av.

Livets olika faser och årstidernas faser som påverkar oss.

Den fysiska kroppen, dess balans och hälsa.